K&P energietransitie – een relatief klein bedrijf dat wordt gevormd door de inzet, kennis en expertise van de 4 partners – heeft zich in de afgelopen jaren moeiteloos aangepast aan de nieuwe werkwijzen, die momenteel bij de ontwikkeling en realisering van duurzame energieprojecten worden toegepast. En dat heeft ertoe geleid dat K&P energietransitie zich steeds vaker – en steeds vroeger in het proces – openstelt voor samenwerkingen met energie-coöperaties, gemeenten en andere ontwikkelaars.

“Co-development” is het credo, en biedt voor alle betrokken partijen mogelijkheden om specifieke kennis en ervaring in te brengen èn complementair te werken, hetgeen de kwaliteit van het eindproduct alleen maar ten goede kan komen.

Plaatselijke energiecoöperaties nemen steeds vaker initiatief tijdens de ontwikkelfase.

K&P energietransitie is dan als “co-developer” de aangewezen, betrouwbare partner om de initiatiefnemer met raad en daad bij te staan.